ข่าวประชาสัมพันธ์

 • การทำกระถางปูนซีเมนต์ โครงงานการทำกระถางปูนซีเมนต์ สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนในการเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ไปแข่งขันต่อที่ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับรางวัลระดับ ...
  ส่ง 22 เม.ย. 2557 23:49 โดย วิภาวดี หมอดู
 • ข่าวสาร ติดตามข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ได้ที่นี่ !
  ส่ง 9 เม.ย. 2555 06:04 โดย เว็บไซต์โรงเรียน สพป.ชัยภูมิ 1
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรม โรงเรียน

 • รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด วันที่  24 มิถุนายน  พ.ศ. 2559  คณะครูและนักเรียนร่วมกันเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดรอบหมู่บ้านหนองบัวบานเย็น  
  ส่ง 1 ก.ค. 2559 01:38 โดย โรงเรียนหนองบัวบานเย็นวิทยา สพป.ชัยภูมิ 1
 • อบรมการทำเวบไซด์โรงเรียน รุ่นที่ 1 ผู้เข้าอบรมได้แก่ ผู้ควบคุมเวบไซด์โรงเรียนใน อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ วันที่ 23 เมษายน 2557
  ส่ง 22 เม.ย. 2557 23:40 โดย วิภาวดี หมอดู
 • พัฒนาในชุมชน
  ส่ง 8 พ.ค. 2555 22:49 โดย วิภาวดี หมอดู
 • กิจกรรม
  ส่ง 8 พ.ค. 2555 21:21 โดย วิภาวดี หมอดู
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวราชการ

หน่วยงานทางการศึกษา